Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby 
– kamerový a parkovací systém J. Haška:

 

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby vo vzťahu k zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie: