Stavajte efektívnejšie

Prinášame technológiu modulárnych kúpeľní, ktorá
enormne ušetrí čas a náklady na výstavbu.

Viac o technológii

Úvod

Náš spoločný
návrh podľa
vašich prianí

01
Úvod

Presná
produkcia
podľa návrhu

02
Úvod

Transport
na stavbu
just in time

03
Úvod

Osadenie
kompletnej
kúpeľne

04

Alternatívne riešenie kúpeľne

Modulárne kúpeľne vyrábané našou spoločnosťou sú prefabrikované produkty najvyššej kvality. Kúpeľne sú kompletne vybavené zvoleným sanitárnym vybavením ako i horizontálnymi a vertikálnymi inštaláciami.

Čítajte viac

Benefity modulárnej kúpeľne

Jeden partner

O kompletné plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku vašich kúpeľní sa postará náš projektový manažér. Keďže vašim partnerom bude iba jedna spoločnosť, odbremeníme vás od koordinácie viacerých remesiel potrebných pre dokončenie vášho projektu. V prípade potreby dokážeme konať expresne promptne a realizáciu vášho projektu zrýchlime.

Dizajnová sloboda

Prefabrikovanú kúpeľnu naprojektujeme, zhotovíme a vybavíme na základe vašich funkčných a dizajnových preferencií. Veľkosť, tvar a vzhľad prispôsobujeme konštrukčným zadaniam. Kúpeľňové bunky vyrábame výlučne vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. Výber sanitárnej keramiky, armatúr, svietidiel a doplnkov je len na vás.

Úspora času a nákladov

V porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 30 % času. Výstavba s nami predstavuje rýchlejšie uvedenie do prevádzky a tým skorší príjem z užívania stavby. Istotu máte aj pri nákladoch. Za výrobu kúpeľní zaplatíte presne cenu dohodnutú pred začiatkom produkcie. Vyhnete sa tak možnému nárastu cien spojeným s výkyvmi cien vstupov v čase.

Presné načasovanie

Výroba a dodávka kompletných kúpeľní sú vždy zosúladené s napredovaním vašej stavby. Každá modulárna kúpeľňa bude osadená na hodinu presne. Finálny produkt vám od naplánovania cez produkciu až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.

Kontrolovateľná kvalita

Kúpeľňové bunky SOLID sú vyrábané zo zhutneného betónu akostnej triedy C 25/30 (2300 kg/m3), resp. LC 25/28 (1 900 kg/m3) s monolitickou konštrukciou. Kúpeľne LIGHT predstavujú pre váš projekt významnú úsporu zaťaženia nosnej konštrukcie stavby docielenú použitím kombinácie betónu a oceľovej konštrukcie. Práve nami ponúkaná prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre neustálu kontrolu kvality. Garantujeme kvalitatívne hodnotné výsledky po stránkach estetickosti a funkčnosti.

Ekológia

Prefabrikovaná kúpeľňa má priamy vplyv dostáva do popredia i ekologický aspekt a úsporu energií pri samotnej výstavbe. Produkciou častí stavby vo výrobnej hale eliminujeme množstvo produkovaných emisií plynúcich z náročných logisticky potrebných presunov materiálov na stavenisko a to pri minimálnom materiálovom odpade produkcie či významnom znížení emisií hluku.

Bezpečnosť na stavenisku

Z použitia prefabrikácie plynie redukcia pracovníkov potrebných na stavenisku a tým i nižšie riziko úrazu a menšie náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.

Široké využitie

Naše modulárne kúpeľne sú vhodné pre všetky stavebné projekty, ktoré vykazujú použitie kúpeľní vo väčších a identických sériách. Monolitické betónové kúpeľne ponúkajú široké uplatnenie takmer vo všetkých typoch stavieb.

Pozrieť referencie

Hotely

Nemocnice
a domovy seniorov

Bytová výstavba

Internáty

Aktuálne projekty

Scharell - Domov pre seniorov

57 kúpeľní, 2023

scharrel
Cham – Centrum opatrovateľských služieb

78 kúpeľní, 2023

cham
Apartmány pre študentov a pracujúcich, Hamburg

700 kúpeľní, 2023

Seniorenpflegeheim Coburg
Seniorenpflegeheim Coburg

147 kúpeľní, 2022

Seniorenpflegeheim Coburg
Bytový dom HAPPI

Milánská – Praha, 95 kúpeľní, 2022

Bytový dom HAPPI
Pflegeheim Rheinstetten

86 kúpeľní, 2022

Pflegeheim Rheinstetten
Bytový dom LAPPI KEMI

Praha, 84 kúpeľní, 2022

Bytový dom LAPPI KEMI
Bytový dom LAPPI RANUA

Praha, 98 kúpeľní, 2022

Bytový dom LAPPI RANUA