LIGHT
kúpeľňa s oceľovým rámom

LIGHT
kúpeľňa s oceľovým rámom

LIGHT modulárna kúpeľňa pozostáva z vystuženej betónovej podlahy a skeletu z oceľových profilov opláštených sádro-vláknitou doskou. Kúpeľne sú kompletne zariadené vrátane povrchových úprav, sanity, elektrických rozvodov, TZB rozvodov, zariaďovacích prvkov a pripravené na inštaláciu do objektu. V prípade požiadaviek zákazníka je bunka osadená aj zvislými rozvodmi inštalačných šácht – stupačkami. Naše kúpeľňové moduly LIGHT s oceľovým rámom poskytujú rovnaké výhody ako betónové kúpeľne SOLID, avšak s úsporou váhy o 40%.

Proces výroby

Proces výroby

Zmeňte spôsob, akým staviate - zrýchlite svoj stavebný harmonogram, požadujte špičkovú kvalitu, zjednodušte svoj projekt a zvýšte bezpečnosť na pracovisku. Prefabrikované modulárne kúpeľne sú spôsob, ako to urobiť. Modulárna kúpeľňa vďaka svojej konštrukcii z povrchovo upravených oceľových profilov , opláštením sádrovláknitými doskami a výplni stien izoláciou z kamennej vlny poskytuje významnú úsporu váhy pôsobiacej na nosné konštrukcie stavby.

1 Plánovanie

Pred samotnou produkciou prefabrikovanej kúpeľne je dôležitá prípravná fáza zahŕňajúca plánovanie, výber materiálov, koordináciu s investorom a projektantom stavby. Náš projektový manažér Vám bude k dispozícii od počiatku spolupráce až po kolaudáciu Vášho projektu.

2 Podlaha

Podlahový nosný diel je z betónu a je v ňom ukotvená oceľová konštrukcia stien a stropu. Je zhotovená z vystuženého betónu triedy C 30/37 hr. 70 mm, v prípade použitia podlahového vykurovania je hrúbka podlahy 90 mm.

3 Nosná konštrukcia stien

Konštrukcia stien a stropu bunky je zhotovená z oceľových pozinkovaných plechových profilov tvaru „U“ a hrúbky 1,5 mm. Hrúbka stien predstavuje 50 až 80 mm a hrúbka stropu 80 mm. Opláštenie stien a stropu je prevedené pomocou požiarne a vode odolných sádrovláknitých dosiek Fermacell hrúbky 12,5 mm. Ako výplň stien a stropov sa použije rozmerovo stabilná izolačná doska z kamennej vlny.

V strope a stenách sú vedené všetky inžinierske siete ako rozvody elektriny, rozvody vody, kanalizácie a vzduchotechniky, ktoré sú kotvené do oceľového skeletu.

Podľa potreby stavby a požadovanej protipožiarnej odolnosti stavebnej inštalačnej šachty je priestor stupačiek obložený sadrovláknitými doskami Fermacell s cieľom dosiahnuť požadovanú protipožiarnu odolnosť.

4 Opláštenie stien a stropu

Obklady a dlažby sa pokladajú konvenčným spôsobom do lôžka z flexibilného lepidla. Výber druhu obkladov a dlažieb je podľa požiadaviek zákazníka. Strop a neobložené steny sú tapetované maliarskym vlysom a natreté disperznou farbou.

Na podlahu a potrebné časti stien v mieste sprchového kúta sú pred obkladaním nanesené izolácie proti vode.

5 Maliarske práce a montáž sanity

Strop a neobložené steny sú vytmelené, tapetované maliarskym vlysom a natreté disperznou farbou. Vonkajšie steny, viditeľné po montáži umožňujú svojou povrchovou úpravou nanášať nátery a tapety. Sanita a ostatné zariaďovacie prvkov kúpeľne sú pri finalizácii namontované na steny bunky a spojené s jednotlivými rozvodmi inštalácie.

6 Kontrola výroby

Dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je v rámci vnútropodnikovej kontroly preverená po všetkých stránkach estetickosti a funkčnosti. Následne je pripravená k dodaniu.

7 Transport a montáž

Kompletne dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je pri transporte uzamknutá a zabalená, čím je chránená pred nežiadúcimi okolitými vplyvmi. Dodanie prefabrikovaných kúpeľní nákladnými automobilmi je plánovaná just in tíme v spolupráci s vedením stavby. Priebeh zabudovania je rovnako jednoduchý ako dodanie prefabrikovanej kúpeľne na stavbu. Žeriavom priamo z nákladného automobilu na konkrétne podlažie a miesto zabudovania. Osadenie kúpeľne na miesto určenia sme schopní previesť za cca. 30 minút. Prefabrikované kúpeľne je možné zabudovať i dodatočne vsunutím cez fasádu, alebo v prípade potreby môžu byť nasadené ako staticky samonosná veža pred fasádou budovy.

Široké využitie

Naše modulárne kúpeľne sú vhodné pre všetky stavebné projekty, ktoré vykazujú použitie kúpeľní vo väčších a identických sériách. Monolitické betónové kúpeľne ponúkajú široké uplatnenie takmer vo všetkých typoch stavieb.

Pozrieť referencie

LIGHT kúpeľňa s oceľovým rámom

Bytová výstavba

LIGHT kúpeľňa s oceľovým rámom

Hotely

LIGHT kúpeľňa s oceľovým rámom

Nemocnice a domovy seniorov

LIGHT kúpeľňa s oceľovým rámom

Domovy pre študentov

Benefity modulárnej kúpeľne

Jeden partner

O kompletné plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku Vašich kúpeľní sa postará náš projektový manažér. Keďže Vašim partnerom bude iba jedna spoločnosť, odbremeníme Vás od koordinácie viacerých remeselníkov naraz. V prípade potreby dokážeme konať expresne promptne a realizáciu vášho projektu zrýchlime.

Dizajnová sloboda

Prefabrikovanú kúpeľnu naprojektujeme, zhotovíme a vybavíme na základe vašich funkčných a dizajnových preferencií. Veľkosť, tvar a vzhľad prispôsobujeme konštrukčným zadaniam. Kúpeľňové bunky vyrábame výlučne vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. Výber sanitárnej keramiky, armatúr, svietidiel a doplnkov je len na vás.

Úspora času a nákladov

V porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 30 % času. Výstavba s nami predstavuje rýchlejšie uvedenie do prevádzky a tým skorší príjem z užívania stavby. Istotu máte aj pri nákladoch. Za výrobu kúpeľní zaplatíte presne cenu dohodnutú pred začiatkom produkcie. Vyhnete sa tak možnému nárastu cien spojeným s výkyvmi cien vstupov v čase.

Presné načasovanie

Výroba a dodávka kompletných kúpeľní sú vždy zosúladené s napredovaním vašej stavby. Každá modulárna kúpeľňa bude osadená na hodinu presne. Finálny produkt vám od naplánovania cez produkciu až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.

Kontrolovateľná kvalita

Kúpeľňové bunky sú vyrábané zo zhutneného betónu akostnej triedy C 25/30 (2300 kg/m3), resp. LC 25/28 (1 900 kg/m3) s monolitickou konštrukciou. Práve prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre neustálu kontrolu kvality. Garantujeme kvalitatívne hodnotné výsledky po stránkach estetickosti a funkčnosti.

Ekológia

Prefabrikovaná kúpeľňa má priamy vplyv dostáva do popredia i ekologický aspekt a úsporu energií pri samotnej výstavbe. Produkciou častí stavby vo výrobnej hale eliminujeme množstvo produkovaných emisií plynúcich z náročných logisticky potrebných presunov materiálov na stavenisko a to pri minimálnom materiálovom odpade produkcie či významnom znížení emisií hluku.

Bezpečnosť na stavenisku

Z použitia prefabrikácie plynie redukcia pracovníkov potrebných na stavenisku a tým i nižšie riziko úrazu a menšie náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.