SOLID
betónová prefabrikovaná kúpeľňa

SOLID
betónová prefabrikovaná kúpeľňa

Modulárne kúpeľne vyrábané našou spoločnosťou sú prefabrikované produkty najvyššej kvality. Sú kompletne vybavené zvoleným sanitárnym vybavením ako i horizontálnymi a vertikálnymi inštaláciami. Samonosná konštrukcia kúpeľnovej bunky spĺňa všetky stavebno-fyzikálne požiadavky. Ponúka tiež široké možnosti riešenia sanitárneho priestoru. Kúpeľne sú dodávané v prevádzkyschopnom stave. Betónové prefabrikované kúpeľne SOLID poskytujú svojou masívnou konštrukciou mnoho výhod z hľadiska stavebnej fyziky. Užívateľa zaujmú výbornou zvukovou izoláciou.

Výrobný proces

Proces výroby

Prefabrikované kúpeľne sú na základe individuálnych požiadaviek a predstáv zákazníka projektovo a dizajnovo navrhnuté a následne vyprodukované v našich výrobných priestoroch.

1 Plánovanie

Pred samotnou produkciou prefabrikovanej kúpeľne je dôležitá prípravná fáza zahŕňajúca plánovanie, výber materiálov, koordináciu s investorom a projektantom stavby. Náš projektový manažér Vám bude k dispozícii od počiatku spolupráce až po kolaudáciu Vášho projektu.

2 Nosná konštrukcia stien

Keďže naše prefabrikované kúpeľne sú zhotovované vždy v spojitosti s konkrétnym projektom a na základe individuálnych prianí investora musí byť pred sériovou výrobou zhotovené oceľové debnenie.

3 Opláštenie stien a stropu

Upevnenie potrebnej betonárskej výstuže zabezpečí potrebné statické vlastnosti. V tomto kroku sú inštalované rozvody vody, odpadu a elektrickej energie. Následne je do debnenia vliaty betón pevnostnej triedy C 35/45 (2300 kg/m3), resp. LC 25/28 (1 900 kg/m3).

4 Spájanie elementov

Pri výrobe sa jednotlivé stenové elementy vodotesne spoja a vytvorí sa tak jeden celok.

5 Hydroizolácia a obklad

Podlaha ako i potrebné oblasti stien (sprchový kút, priestor vane) sú pred obložením natreté vode nepriepustnou izolačnou hmotou, brániacou nežiadúcim škodám. Obklad stien a dlažba sú pokladané do lôžka z flexibilného lepidla. Výber obkladu, dlažby a škárovacej hmoty je prevedený investorom. Rohy a spoje sú škárované elastickým tmelom.

6 Maliarske práce a montáž sanity

Strop a neobložené steny sú vytmelené, tapetované maliarskym vlysom a natreté disperznou farbou. Vonkajšie steny, viditeľné po montáži umožňujú svojou povrchovou úpravou nanášať nátery a tapety. Sanita a ostatné zariaďovacie prvkov kúpeľne sú pri finalizácii namontované na steny bunky a spojené s jednotlivými rozvodmi inštalácie.

7 Kontrola výroby

Dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je v rámci vnútropodnikovej kontroly preverená po všetkých stránkach estetickosti a funkčnosti. Následne je pripravená k dodaniu.

8 Transport a montáž

Kompletne dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je pri transporte uzamknutá a zabalená, čím je chránená pred nežiadúcimi okolitými vplyvmi. Dodanie prefabrikovaných kúpeľní nákladnými automobilmi je plánovaná „just in time“ v spolupráci s vedením stavby. Priebeh zabudovania je rovnako jednoduchý ako dodanie prefabrikovanej kúpeľne na stavbu. Žeriavom priamo z nákladného automobilu na konkrétne podlažie a miesto zabudovania. Osadenie kúpeľne na miesto určenia sme schopní previesť za cca. 30 minút. Prefabrikované kúpeľne je možné zabudovať i dodatočne vsunutím cez fasádu.

Široké využitie

Naše modulárne kúpeľne sú vhodné pre všetky stavebné projekty, ktoré vykazujú použitie kúpeľní vo väčších a identických sériách. Monolitické betónové kúpeľne ponúkajú široké uplatnenie takmer vo všetkých typoch stavieb.

Pozrieť referencie

SOLID betónová prefabrikovaná kúpeľňa

Bytová výstavba

SOLID betónová prefabrikovaná kúpeľňa

Hotely

SOLID betónová prefabrikovaná kúpeľňa

Nemocnice a domovy seniorov

SOLID betónová prefabrikovaná kúpeľňa

Domovy pre študentov

Benefity modulárnej kúpeľne

Jeden partner

O kompletné plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku Vašich kúpeľní sa postará náš projektový manažér. Keďže Vašim partnerom bude iba jedna spoločnosť, odbremeníme Vás od koordinácie viacerých remeselníkov naraz. V prípade potreby dokážeme konať expresne promptne a realizáciu vášho projektu zrýchlime.

Dizajnová sloboda

Prefabrikovanú kúpeľnu naprojektujeme, zhotovíme a vybavíme na základe vašich funkčných a dizajnových preferencií. Veľkosť, tvar a vzhľad prispôsobujeme konštrukčným zadaniam. Kúpeľňové bunky vyrábame výlučne vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. Výber sanitárnej keramiky, armatúr, svietidiel a doplnkov je len na vás.

Úspora času a nákladov

V porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 30 % času. Výstavba s nami predstavuje rýchlejšie uvedenie do prevádzky a tým skorší príjem z užívania stavby. Istotu máte aj pri nákladoch. Za výrobu kúpeľní zaplatíte presne cenu dohodnutú pred začiatkom produkcie. Vyhnete sa tak možnému nárastu cien spojeným s výkyvmi cien vstupov v čase.

Presné načasovanie

Výroba a dodávka kompletných kúpeľní sú vždy zosúladené s napredovaním vašej stavby. Každá modulárna kúpeľňa bude osadená na hodinu presne. Finálny produkt vám od naplánovania cez produkciu až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.

Kontrolovateľná kvalita

Kúpeľňové bunky sú vyrábané zo zhutneného betónu akostnej triedy C 25/30 (2300 kg/m3), resp. LC 25/28 (1 900 kg/m3) s monolitickou konštrukciou. Práve prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre neustálu kontrolu kvality. Garantujeme kvalitatívne hodnotné výsledky po stránkach estetickosti a funkčnosti.

Ekológia

Prefabrikovaná kúpeľňa má priamy vplyv dostáva do popredia i ekologický aspekt a úsporu energií pri samotnej výstavbe. Produkciou častí stavby vo výrobnej hale eliminujeme množstvo produkovaných emisií plynúcich z náročných logisticky potrebných presunov materiálov na stavenisko a to pri minimálnom materiálovom odpade produkcie či významnom znížení emisií hluku.

Bezpečnosť na stavenisku

Z použitia prefabrikácie plynie redukcia pracovníkov potrebných na stavenisku a tým i nižšie riziko úrazu a menšie náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.