Modulárne kúpeľne

Modulárne kúpeľne

Modulárne kúpeľne vyrábané našou spoločnosťou sú prefabrikované produkty najvyššej kvality. Sú kompletne vybavené zvoleným sanitárnym vybavením ako i horizontálnymi a vertikálnymi inštaláciami. Samonosná konštrukcia kúpeľnovej bunky spĺňa všetky stavebno-fyzikálne požiadavky. Ponúka tiež široké možnosti riešenia sanitárneho priestoru. Kúpeľne sú dodávané v prevádzkyschopnom stave v dvoch možných prevedeniach: SOLID a LIGHT. Voľba medzi jednou a druhou variantou nemení spôsob využitia pre koncového užívateľa. Vnútorný vzhľad a úžitkové hodnoty sú identické. Výber riešena konštrukcie súvisí s kontextom stavby (použité stavebné materiály, požadovaná hmotnosť kúpeľne, čas osadenia v rámci progresu výstavby atď.).

SOLID
Betónová prefabrikovaná kúpeľna

Kúpeľne SOLID sú vhodné pre stavebné projekty vykazujúce použitie kúpeľní vo väčších sériách. Monolitické kúpeľne ponúkajú i výhody ako vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti či bezpečnosť proti zatečeniu.

Čítať viac

LIGHT
Kúpeľňa s oceľovým rámom

Verzia modulárnej kúpeľne LIGHT prináša veľkú mieru variabilitu priestoru a maximálnu hmotnosť 320 kg/m².
S použitím LIGHT kúpeľne vyhovieme všetkým individuálnym prianiam a riešeniam .

Čítať viac

Široké využitie

Naše modulárne kúpeľne sú vhodné pre všetky stavebné projekty, ktoré vykazujú použitie kúpeľní vo väčších a identických sériách. Monolitické betónové kúpeľne ponúkajú široké uplatnenie takmer vo všetkých typoch stavieb.

Pozrieť referencie

Modulárne kúpeľne

Bytová výstavba

Modulárne kúpeľne

Hotely

Modulárne kúpeľne

Nemocnice a domovy seniorov

Modulárne kúpeľne

Domovy pre študentov

Benefity modulárnej kúpeľne

Jeden partner

O kompletné plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku Vašich kúpeľní sa postará náš projektový manažér. Keďže Vašim partnerom bude iba jedna spoločnosť, odbremeníme Vás od koordinácie viacerých remeselníkov naraz. V prípade potreby dokážeme konať expresne promptne a realizáciu vášho projektu zrýchlime.

Dizajnová sloboda

Prefabrikovanú kúpeľnu naprojektujeme, zhotovíme a vybavíme na základe vašich funkčných a dizajnových preferencií. Veľkosť, tvar a vzhľad prispôsobujeme konštrukčným zadaniam. Kúpeľňové bunky vyrábame výlučne vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. Výber sanitárnej keramiky, armatúr, svietidiel a doplnkov je len na vás.

Úspora času a nákladov

V porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 30 % času. Výstavba s nami predstavuje rýchlejšie uvedenie do prevádzky a tým skorší príjem z užívania stavby. Istotu máte aj pri nákladoch. Za výrobu kúpeľní zaplatíte presne cenu dohodnutú pred začiatkom produkcie. Vyhnete sa tak možnému nárastu cien spojeným s výkyvmi cien vstupov v čase.

Presné načasovanie

Výroba a dodávka kompletných kúpeľní sú vždy zosúladené s napredovaním vašej stavby. Každá modulárna kúpeľňa bude osadená na hodinu presne. Finálny produkt vám od naplánovania cez produkciu až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.

Kontrolovateľná kvalita

Kúpeľňové bunky sú vyrábané zo zhutneného betónu akostnej triedy C 25/30 (2300 kg/m3), resp. LC 25/28 (1 900 kg/m3) s monolitickou konštrukciou. Práve prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre neustálu kontrolu kvality. Garantujeme kvalitatívne hodnotné výsledky po stránkach estetickosti a funkčnosti.

Ekológia

Prefabrikovaná kúpeľňa má priamy vplyv dostáva do popredia i ekologický aspekt a úsporu energií pri samotnej výstavbe. Produkciou častí stavby vo výrobnej hale eliminujeme množstvo produkovaných emisií plynúcich z náročných logisticky potrebných presunov materiálov na stavenisko a to pri minimálnom materiálovom odpade produkcie či významnom znížení emisií hluku.

Bezpečnosť na stavenisku

Z použitia prefabrikácie plynie redukcia pracovníkov potrebných na stavenisku a tým i nižšie riziko úrazu a menšie náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.